Toen de Muur verscheen, sneed het het zonnestelsel middendoor. Groots, duister, onomkoombaar.
Het Purgatory Squadron slaagde erin om door te breken tot in de Muur, maar enkel ten koste van ÈÈn van hen. En wanneer de overlevenden de Muur vernietigen, verdwijnen zij ook in de duisternis. De toekomst geeft hen de kans om hun eigen duistere verleden te herschrijven.
Zijn ze in staat om de gebeurtenissen die leidden tot de eerste Universal War ongedaan te maken?

Deel 1:
Genesis
uitgave: augustus 2011

Deel 2:
De Vruchten van goed en kwaad
uitgave: augustus 2011

Deel 3:
Kaïn en Abel
uitgave: augustus 2011

Deel 4:
De Zondvloed
uitgave: november 2011

Deel 5:
Babel
uitgave: december 2011

 

UW1

Verkrijgbaarheid: normaal
Hardcover: 48 pg
Prijs: € 16,95
ISBN: 978-90-88102-28-8