2058 - Tussen Saturnus en Jupiter, in het hart van de jonge States, kijkt de derde vloot van de United Earthes Force onvermoeibaar naar de uithoeken van het zonnestelsel. De brute kracht van deze vloot geeft z’n bemanning Èn de andere inwoners van ons zonnestelsel een groot gevoel van veiligheid.
Maar plots verschijnt de Muur.
Zo groot, zo duister.
Onhoorbaar.
Een squadron officieren hebben de opdracht om z’n geheimen bloot te leggen... met gevaar voor eigen leven.
Hier begint Universal War One.

Scenarist: Bajram
Tekenaar: Bajram

Deel 1:
Genesis
uitgave: augustus 2011

Deel 2:
De Vruchten van goed en kwaad
uitgave: augustus 2011

Deel 3:
Kaïn en Abel
uitgave: augustus 2011

Deel 4:
De Zondvloed
uitgave: november 2011

Deel 5:
Babel
uitgave: december 2011